Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Δίχτυ ασφαλείας αποτελεί η ασφάλιση επιχειρήσεων που έρχεται να καλύψει εσάς και την επιχείρησή σας από κάθε ζημιά για να συνεχίσετε απρόσκοπτα να εκπληρώνετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Τα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης απευθύνονται σε επαγγελματίες κάθε είδους και επιχειρηματίες, καλύπτοντας μεγάλο εύρος κινδύνων. Υπάρχουν επίσης εξειδικευμένα προγράμματα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και μονάδες με προσωπικό.

Σε μία περίοδο που οι επιχειρήσεις δρουν και προσπαθούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν υπό αντίξοες συνθήκες, με μηδενική τραπεζική χρηματοδότηση και υπερφορολόγηση η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να σας εξασφαλίσει τη συνέχεια και την ανάπτυξή σας. Γιατί σε μία ζημιά θα είστε σίγουρος ότι θα αποζημιωθείτε και θα θέσετε ξανά – όσο είναι εφικτό πιο άμεσα – την επιχείρησή σας σε πλήρη λειτουργία.

Σκεφτείτε τι θα συμβεί εάν χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ένα συμβάν που θα σας φέρει σε πρόσθετα έξοδα και δαπάνες, όπως μια φωτιά ή την κλοπή των εμπορευμάτων σας. Επίσης στην παρούσα οικονομική συγκυρία αναλογιστείτε πόσο εύκολο είναι για μία επιχείρηση ή έναν επαγγελματία να αντιμετωπίσει μία νομική διαμάχη και ενδεχόμενες αποζημιώσεις για ζημιές που προκάλεσε η επιχείρησή του ή ο ίδιος σε τρίτους.

Κάθε επιχείρηση και κάθε επαγγελματική ιδιότητα φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αντιμετωπίζει συγκεκριμένους κινδύνους. Απευθυνθείτε σε εμάς για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που μπορούν να αποτελέσουν δικλείδα ασφαλείας για εσάς, τους εργαζόμενους και την οικογένειά σας. Εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα μιλήσει μαζί σας, θα προσμετρήσει όλες τις αναγκαίες παραμέτρους και θα σας προτείνει αυτό που θα σας καλύψει.

Οι ασφαλίσεις επιχειρήσεων περιλαμβάνουν καλύψεις περιεχομένου και περιουσίας, ασφαλίζοντας υποδομές, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, προϊόντα ύλες κ.λπ. αλλά και αστικές ευθύνες που διαφοροποιούνται αρκετά ανάλογα με τον τομέα που δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας, καθώς και τον ίδιο τον επιχειρηματία.

Ενδεικτικά οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι είναι:

– Φωτιά/Πυρκαγιά, που μπορεί να προκληθεί από έκρηξη σε εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, κεραυνό ή βραχυκύκλωμα

– Θραύση κρυστάλλων και υαλοπινάκων

– Πλημμύρα/χαλάζι/χιόνι/παγετός που ενδέχεται να προκαλέσει φθορές σε προϊόντα και εγκαταστάσεις

– Καλύπτονται τα έξοδα μεταστέγασης της επιχείρησης σε περίπτωση που κριθεί μη λειτουργική κλοπή: ασφαλίζεται η απώλεια καθώς και οι ζημίες κατά την κλοπή

– Τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες

– Ζημιές σε σωληνώσεις: τα περισσότερα συμβόλαια περιλαμβάνουν και έξοδα άντλησης υδάτων

– Σεισμό και πυρκαγιά που μπορεί να είναι επακόλουθο του σεισμού

– Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη

– Απώλεια κερδών

– Πτώση αεροσκαφών ή πρόσκρουση οχημάτων

– Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων

Μην αφήνετε την επιχείρησή σας στην τύχη. Μία κακή στιγμή αρκεί για να ανατρέψει την ισορροπία μιας ζωής και να σας δημιουργήσει σοβαρά έως και μη αναστρέψιμα προβλήματα.

Φροντίστε την επιχείρησή σας σαν να είναι το βασικότερο περιουσιακό σας στοιχείο.

Ενημερωθείτε για την ασφάλισή της και πόσο κοστίζει. Υπάρχουν αξιόπιστα και προσιτά προγράμματα που μπορούν να αποτελέσουν σωτήρια λύση για εσάς και την εταιρεία σας.