ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
  Το πεδίο των ευθυνών που απορρέει από το νομικό πλαίσιο της αστικής ευθύνης είναι απεριόριστο. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο στην Ελλάδα όταν κάποιος προκαλέσει σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτους είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει.
 • Ασφάλιση Oχημάτων
  Το αυτοκίνητο είναι το μέσο με το οποίο κινούμαστε καθημερινά. Είναι πλέον απαραίτητο για τους περισσότερους ανθρώπους προκειμένου να μπορούν να ακολουθούν τον προγραμματισμό που έχουν κάνει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.
 • Ασφάλιση Επιχειρήσεων
  Δίχτυ ασφαλείας αποτελεί η ασφάλιση επιχειρήσεων που έρχεται να καλύψει εσάς και την επιχείρησή σας από κάθε ζημιά για να συνεχίσετε απρόσκοπτα να εκπληρώνετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις.

 • Υγεία
  Τα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας απευθύνονται στους ανθρώπους που θέλουν να διασφαλίσουν ότι όταν χρειαστεί λόγω ενός ατυχήματος ή μίας ασθένειας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες δομές υγείας και θεραπείας.
 • Κατοικίας
  Η ασφάλιση κατοικίας σε μία χώρα όπως η Ελλάδα όπου το 70% των πολιτών διαμένουν σε ιδιόκτητα σπίτια αποτελεί το μοναδικό τρόπο εξασφάλισης του σπιτιού σας. Κύριες και εξοχικές κατοικίες που δημιουργήσατε ή κληρονομήσατε είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους που κατά την έλευσή τους θα σας δημιουργήσουν ζημιές στις οποίες είτε δεν θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε είτε θα χρειαστεί να τις καλύψετε με δικά σας έξοδα.
 • Ασφάλιση Ζωής
  Η ζωή είναι θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται συνταγματικά τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή έννομη τάξη. Η ζωή μας είναι πολύτιμη και η απώλειά της ανατρέπει τις ισορροπίες και την πραγματικότητα για τους γύρω μας.