Νέα

Οι ομαδικές ασφαλίσεις απευθύνονται σε συγκροτημένες ομάδες ατόμων με κοινή ιδιότητα (π.χ. υπάλληλοι/συνεργάτες μίας επιχείρησης). Συνηθισμένη είναι επίσης η ομαδική ασφάλιση δανειοληπτών με σκοπό την αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας. Η συγκροτημένη ομάδα θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να υπάρχει της ασφάλισης Να αποτελείται από 10 τουλάχιστον άτομα Τα άτομα […]

View More

Η δημιουργία μιας Παγκρήτιας Ομοσπονδίας και όχι συλλόγου είναι στις σκέψεις μας από την πρώτη στιγμή ίδρυσης του Σ.Α.Δ.Χ.

View More

Οι Ρεθυμνιώτες έχουν Ασφαλιστική Συνείδηση. Έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν;

View More

Όταν αισθανθείτε πίεση από την τράπεζα να έχετε υπόψη ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στους κατά τόπους συλλόγους σας και να το καταγγείλετε

View More

Γιατί να αποκτήσει ένα ακόμη έξοδο στον ήδη επιβαρυμένο και ασφυκτικά πιεσμένο ετήσιο προϋπολογισμό του;

View More